Home กิจกรรม การประเมินสถานศึกษาต้นแบบโรงเรียนดีศรีตำบล วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556

การประเมินสถานศึกษาต้นแบบโรงเรียนดีศรีตำบล วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556

อีเมล พิมพ์ PDF

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคณะครู นักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด และชุมชน จากการที่โรงเรียนบ้านหนองนาคำ ได้รับการประเมินสถานศึกษาต้นแบบโรงเรียนดีศรีตำบล เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์  2556 คณะกรรมประเมินโดยการแต่งตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) กระทรวงศึกษาธิกา คณะที่ 160  ผลการประเมิน โรงเรียนบ้านหนองนาคำผ่านการประเมินสถานศึกษาต้นแบบโรงเรียนดีศรีตำบล พร้อมได้รับโล่เกียรติยศ และป้ายโรงเรียนดีศรีตำบล
......ประมวลภาพบรรยากาศในวันประเมิน.....

ประธานนักเรียนต้อนรับพระอาจารย์ผู้ประเมิน และประธานคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาต้นแบบโรงเรียนดีศรีตำบล ท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1  ท่านรองฯ มีศักดิ์  แสงศิลา  และคณะ

ประธานนักเรียนกลัดเข็มกลัดดอกไม้ให้ท่านประธานและคณะกรรมการ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ยืนให้การต้อนรับคณะกรรมการ

คณะกรรมการ ดูการทำกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียน

กิจกรรมน้องไหว้พี่ / นักเรียนไหว้คุณครู

กิจกรรม ภาษาอังกฤษวันละคำ จากนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เล่านิทานชาดก โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ประธาน / คณะกรรมเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการ / ห้องวิทยาศาสตร์

ห้องสมุดมีชีวิต

การใช้ tablet ของนักเรียนชั้น ป.1ประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม

ห้องศูนย์อาเซียน กลุ่มนาคำขอนกว้าง

ห้องศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ผลงานเหรียญทองระดับภูมิภาคปี 2555

ห้องนาฎศิลป์ ผลงานเหรียญทองระดับภาค ปีการศึกษา 2555 ตัวแทนภาคอีสานเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติที่เมืองทองธานี รางวัลเหรียญเงิน "นาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์"

ต้อนรับคณะกรรมการด้วยการแสดง เต้น บัดสโลบ

ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะ รวมแสดงความยินดี กับคณะครูนักเรียน ที่โรงเรียนได้รับการรับรองเป็นสถานศึกษาต้นแบบโรงเรียนดีศรีตำบล ปีการศึกษา 2555 

โรงเรียนบ้านหนองนาคำผ่านการประเมินสถานศึกษาต้นแบบโรงเรียนดีศรีตำบล

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของครู นักเรียน ผู้ปกครอง วัด และชุมชนชาวตำบลหนองนาคำ กับรางวัลสถานศึกษาต้นแบบโรงเรียนดีศรีตำบล..

ข้อความ (0)Add Comment

เขียนข้อความ
smaller | bigger

busy
 

ข่าวการศึกษา